Toy Studio since 1995... Thailand\'s No.1 Original Models Store.

บทความ

ฤกษ์งามยามดี ปี 2553

28-11-2557 17:45:20น.

ในแต่ละปีดวงดาวต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ตรงที่เดิมเพราะมีการโคจรอยู่ตลอดเวลา ในปี พ.ศ. 2553 นี้ ดาวราหูจะโคจรอยู่ในราศีธนูตลอดทั้งปี พยากรณ์ว่า จะมีการทุ่มเททรัพย์สินเงินทองรายได้จำนวนมากในส่วนของกิจการการต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยว การศึกษา การศาสนา การแพทย์ การกฎหมาย การคมนาคม

ราศีธนูของดวงเมืองมีจุดตั้งรับสำคัญ คือ ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ เมื่อ ดาวราหูโคจรมาทับดาวพฤหัสบดี ส่งผลให้สูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน จะเกิดความสับสนวุ่นวาย ในเรื่องของสังคม ในวงการพระศาสนา โบสถ์วัดวาอารามและหลักธรรมคำสอนจะถูกเบียดเบียนและบิดเบือน

ในตำราโหราศาสตร์ไทย ราหูทับดาวพฤหัสบดีนั้น มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เรื่องที่ดีประเทศ ไทยน่าจะมีความก้าวหน้าทางวิชาการ ประสบความสำเร็จทางวิชาการ ความรู้ เทคโนโลยี และหากมีการแข่งขันทางวิชาการก็จะประสบชัยชนะในหลายสาขาวิชาด้วยกัน

ขณะเดียวกัน ดาวพฤหัสบดีเมื่อถูกราหู ทำให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง เกิดข้าวยากหมากแพง พืชผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง อุตสาหกรรมการเกษตรมีปัญหา ทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง มีการปิดโรงงานอุตสาหกรรม มีการเลิกจ้างคนงาน ธนาคารและสถาบันทางการเงินไม่มั่นคง โครงการสำคัญ ๆ ต่าง ๆ หยุดชะงัก มีการกระทำการผิดกฎ หมายกันมาก จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ดาวราหูยังโคจรมาทับ ดาวเสาร์คู่มหามิตร จะมีการค้นพบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแหล่งสำคัญจำนวนมาก เช่น บ่อเงิน บ่อทอง บ่อแร่ บ่อน้ำมัน บ่อแก๊ส การท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องจะเฟื่องฟู กิจการล่อแหลมต่ออบายมุข บ่อนการพนัน หวยเบอร์ หวยออนไลน์ ใต้ดิน บนดิน ของมึนเมา ของเถื่อนของหนีภาษี ยารักษาโรค สุรา ยาเสพติด จะขยายตัว

นอกจากจะทับพฤหัสบดีและเสาร์แล้ว ดาวราหูยังเล็งดาวมฤตยูเดิมในราศีมิถุน ด้วย หมายถึง บรรดาประเทศเพื่อนบ้านเรือนเคียง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การคมนาคม การขนส่ง การคมนาคมภายในประเทศ เช่น ทางรถไฟ ถนน แม่น้ำ รถยนต์ ตลอดจนการให้ข่าวสาร การสื่อสารต่าง ๆ จะเกิดปัญหาสับสนวุ่นวาย

เมื่อ ราหูโคจรอยู่ในราศีธนู เปรียบเหมือนโจรเข้าวัด ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระนักบวช ได้เห็นวัตรปฏิบัติของนักบวช เกิดความศรัทธาเลื่อมใส ทำให้รู้สำนึกมีสติสัมปชัญญะได้ฉุกคิด เกิดความยับยั้งชั่งใจ โจรที่มีกิเลสเบาบางก็จะกลับตัวกลับใจมาปฏิบัติดี ส่วนโจรที่มีกิเลสหนา ถึงแม้จะโคจรเข้าวัด พระก็ไม่สามารถจะโปรดได้ และโจรพวกนี้จะสร้างความเสียหาย สร้างปัญหาและความสับสนวุ่นวายให้แก่วัด

ในปี พ.ศ. 2553 ดาวเสาร์โคจรอยู่ในราศีกันย์ตลอดทั้งปี เล็งไปที่ดาวศุกร์ จะทำให้เกิดโรคระบาด โรคที่เคยเป็นจะกลับมาอีก น้ำมันที่ราคาตกจะแพงขึ้นมาอีก มีปัญหาเรื่องน้ำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมตกต่ำ สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันราคาแพง เกิดวิกฤติทางการเงินการคลัง เศรษฐกิจตกต่ำ

อิทธิพลของดาวมฤตยู ตลอดทั้งปีจะโคจรอยู่ในราศีมีนทับดาวพุธ ดาวศุกร์และราหู ส่งผลให้เกิดลัทธิใหม่ ๆ ความเชื่อใหม่ ๆ มีเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี เรื่องจิตวิญญาณจะเฟื่องฟูหาได้ทั่วไปในสังคมไทย มีการปฏิรูป และเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับการบัญ ญัติกฎหมาย

มีคดีความทางการเมืองเกิดขึ้นมากมาย เกิดปัญหาลึกลับซับซ้อนที่เกี่ยวข้องถึง โรงพยาบาลโรคจิต สถานรักษาคนเจ็บป่วย สถานรับเงินบำรุงการกุศล สถานที่เลี้ยงเด็กอนาถา จะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้ รวมทั้งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจการเงินการคลังพลิกผันแปรโดยฉับพลัน ทั้งยังมีผลทำให้เกิดวาตภัย อุทกภัย อุบัติภัยครั้งสำคัญ นำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากอีกด้วย

ดาวพฤหัสบดี ในปีนี้จะโคจรอยู่ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 26 เมษายน จะโคจรอยู่ ในราศีกุมภ์ ส่งผลให้รัฐสภาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ทั้งด้านกายภาพและวิธีการ และ ช่วงที่ 2 ระหว่าง วันที่ 26 เมษายน ถึงวันสิ้นปี จะโคจรอยู่ในราศีมีน ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติเสียหาย มีโรคระบาด อุบัติภัย

ส่วนดาวอัง คาร ในปีนี้จะโคจร เข้าสู่ราศีกรกฎมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยโคจรทับดาวจันทร์ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย เกิดอัคคีภัยครั้งสำคัญ สร้างความยุ่งยากเกี่ยวกับที่ดิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม ดินปลูกพืชไม่ดี ฝนแล้ง พืชผลล้มตายมาก กิจเหมืองแร่เกิดปัญหา ประชาชนเกิดความไม่พอใจนายงานหรือผู้นำ คนสำคัญของประเทศ มีการประชุม การชุมนุมที่สับสนวุ่นวายหรือมีการก่อเหตุขึ้นได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเกิดขึ้น ดาวอังคารโคจรวิปริตในราศีกรกฎถึง 8 เดือน จะเกิดอุบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายนและพฤษภาคม ในปีนี้

จากนั้น ดาวอังคารจะโคจรอยู่ในราศีสิงห์ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม จะเกิดอุบัติ เหตุในโรงมหรสพ วงดนตรี สนามกีฬา กีฬาสถานการละเล่นรื่นเริงบันเทิงใจอื่น ๆ และโรงเรียน จะเกิดวิวาทะเป็นปากเสียงกันจนกลายเป็นข่าวใหญ่ เกิดคดีอาชญากรรมสำคัญเกี่ยวกับสตรีและเด็ก มีการเจ็บป่วย หรือล้มตายของบุคคลที่มีอาชีพ อยู่ในภพนี้

ต่อจากนั้น ดาวอังคารจะโคจรอยู่ในราศีกันย์ ถึงวันที่ 4 กันยายน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ มีการซ้อมรบ การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ใหม่ ๆ รวมทั้ง เกิดโรคระบาดในคนและสัตว์ เกิดการชุมนุมและความไม่พอใจระหว่างกรรมกรผู้ใช้แรงงานกับนายทุน เกิดการนัดหยุดงาน เกิดความยุ่งยาก อุบัติเหตุ การระเบิดและเพลิงไหม้เกี่ยวกับกองทัพ กองกำลังและคลังแสง

อีกทั้งจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำ การคมนาคมทางน้ำ นอกจากนี้ยังมีปัญหาถึงการก่อสร้างอาคารในที่ต่ำ ที่ลุ่ม การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ การก่อสร้างในทะเลจะมีปัญหา ส่วนด้านอุบัติภัยและภัยธรรมชาตินั้น ให้ระมัดระวังเรื่องลมและน้ำเป็นสำคัญ มีวาตภัย อุทกภัยครั้งสำคัญเกิดขึ้นได้

ในห้วงต่อมา ดาวอังคารจะโคจรอยู่ในราศีตุลย์ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม จะเกิดปัญหากับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดความตึงเครียด จากนั้นจะโคจรเข้าไปอยู่ใน ราศีพิจิก ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน จะเกิดการสูญเสียของกองกำลัง การตายของทหาร การสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์ มีคดีฆาตกรรมสำคัญ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การฆ่าตัวตายมีมากขึ้น

จากนั้นจะเคลื่อนไปอยู่ในราศีธนู จนถึงวันสิ้นปี ผล ให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การระเบิด อันยังผลถึงการเดินเรือ พายุและการเสียชีวิตตามชายฝั่งทะเล ฝั่งน้ำ ความเสียหายและการเป็นปากเสียงกัน การค้ากับต่างประเทศถูกกระทบกระเทือนเสียหายและเกิดเป็นปากเสียงโต้แย้งขึ้น มีการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการศาสนา วงการกฎหมาย วงการศึกษา วงการแพทย์และสถาบันวิทยาศาสตร์

รวมทั้ง การเดินทางทางอากาศมีปัญหาต้องระมัดระวังให้มาก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศที่แปรปรวน เกิดวาตภัย อุทกภัยและแผ่นดินทรุด แผ่นดินแยก แผ่นดินถล่มในบริเวณกว้าง

การพยากรณ์เป็นเพียงการคาดการณ์ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ในสิ่งที่ไม่ดี จะได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไข เพื่อช่วยลดโอกาสพบเจอในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ลงไปได้บ้าง โดยใช้ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตเป็นที่ตั้ง แล้วปีพ.ศ. 2553 จะเป็นปีที่ดีสำหรับคุณ.


ฤกษ์สำหรับบรรพชาอุปสมบท
เดือนมกราคม วันที่ 14, 16, 24
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1, 10, 20
เดือนมีนาคม วันที่ 10
เดือนเมษายน วันที่ 15, 16, 18
เดือนพฤษภาคม วันที่ 13, 30
เดือนมิถุนายน วันที่ 9, 27
เดือนกรกฎาคม วันที่ 6, 7, 15
เดือนสิงหาคม วันที่ 3, 12, 20
เดือนกันยายน วันที่ 17, 26
เดือนตุลาคม วันที่ 5, 14, 24
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2, 10, 11
เดือนธันวาคม วันที่ 8, 17, 26


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
(เพื่อสร้างหลักฐาน-อยู่เย็นเป็นสุข)

เดือนมกราคม วันที่ 10, 14, 16, 24, 26, 30
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1, 3, 10, 13, 20, 22
เดือนมีนาคม วันที่ 2, 6, 4, 10, 16, 20, 25
เดือนเมษายน วันที่ 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 30
เดือนพฤษภาคม วันที่ 5, 13, 19, 27, 30
เดือนมิถุนายน วันที่ 2, 9, 10, 15, 16, 20, 27, 29
เดือนกรกฎาคม วันที่ 4, 6, 7, 9, 13, 15, 20, 30
เดือนสิงหาคม วันที่ 3, 5, 12, 13, 18, 20, 22, 27
เดือนกันยายน วันที่ 1, 5, 10, 14, 17, 19, 23, 26, 28
เดือนตุลาคม วันที่ 3, 5, 7, 14, 20, 24, 26
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 26
เดือนธันวาคม วันที่ 1, 5, 8, 17, 19, 23, 24, 26, 28


ฤกษ์มงคลสมรส
เดือนมกราคม วันที่ 9, 16, 18, 19, 26, 28
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3, 13, 22
เดือนมีนาคม วันที่ 2, 14, 20, 23
เดือนเมษายน วันที่ 1, 8, 10, 20, 28
เดือนพฤษภาคม วันที่ 5, 7, 25, 26
เดือนมิถุนายน วันที่ 2, 4, 10, 13, 20, 22, 29
เดือนกรกฎาคม วันที่ 1, 9, 10, 29
เดือนสิงหาคม วันที่ 5, 13, 22, 25
เดือนกันยายน วันที่ 1, 3, 10, 12, 19, 21, 28
เดือนตุลาคม วันที่ 1, 7, 26
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 3, 4, 12, 24
เดือนธันวาคม วันที่ 1, 3, 12, 19, 22, 28, 30

โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์ นานาชาติ กล่าวให้ฟังว่า การพยากรณ์ดวงเมืองของประเทศไทยจะใช้ดวงพระฤกษ์ฝังเสาหลักเมืองที่เรียกว่า ดวงกรุงรัตนโกสินทร์